POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

PROTECCIÓ DE LES SEVES DADES DEL LLOC WEB I APLICACIONS

 

 

EL TITULAR, MERCA CENTER, S.A.U. ( en endavant “GRUP HIPER PAS”) amb domicili social a C/ Prat de la Coma, s/n –AD200- LES BONS-ENCAMP (PRINCIPAT D’ANDORRA); es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del web i/o de qualsevol dels serveis oferts per EL TITULAR, implica l’acceptació per part de l”usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i Protecció de Dades de la web, i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. EL TITULAR no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs.

 

 

Consumidors

 

GRUP HIPER PAS,  tracta les dades identificatives que faciliten els consumidors amb finalitats diverses: d’una banda, remetre informació al consumidor que ho sol·liciti mitjançant comunicacions comercials i/o la newsletter, tramitar incidències o reclamacions i mantenir-lo informat sobre l’activitat de GRUP HIPER PAS, i, d’altra banda, mantenir la seguretat dels seus establiments.

L’informem que la base legítima per al tractament és el consentiment, el compliment de la relació contractual i, si no n’hi ha, l’interès legítim, i també, si escau, el manteniment de la seguretat.

GRUP HIPER PAS respecta la confidencialitat de les dades personals; si és necessari, les comunicarà a les autoritats d’acord amb el compliment de les seves obligacions legals.

Les dades es mantenen mentre dura la relació contractual que en va ocasionar la recollida, sempre que el titular no se n’oposi al tractament, o durant el temps necessari per complir les obligacions legals que afecten a GRUP HIPER PAS en cas que es pugui derivar alguna responsabilitat.

 

 

Dades relatives a videovigilància

 

Als establiments de GRUP HIPER PAS,  hi ha instal·lades càmeres de seguretat que s’anuncien degudament a les entrades dels establiments, així com a l’interior. Les dades que s’obtenen a través de les càmeres s’emmagatzemen durant un termini màxim de 30 dies. El Centre Comercial garanteix la confidencialitat absoluta del tractament de les dades i només comunica les dades als organismes oficials i els agents de l’autoritat que ho sol·licitin, i també a entitats asseguradores sempre que hagin d’accedir necessàriament a la informació per resoldre el sinistre.

La base legítima per al tractament és el manteniment de la seguretat dels establiments a nivell laboral i dels seus béns, així com el compliment de les obligacions legals que l’afecten.

 

 

Reclamacions

 

Si un consumidor presenta una reclamació per qualsevol circumstància, mitjançant el nostre formulari corresponent o queixa formal;  l’informem que GRUP HIPER PAS utilitza les dades exclusivament per resoldre la reclamació i no les cedeix a tercers, tret que la reclamació requereixi comunicar-les i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades proporcionades es conserven durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, mentre no prescrigui l’objecte de la reclamació. La base legítima del tractament en tot cas és el compliment de les obligacions legals o, si no n’hi ha, el consentiment.

 

 

Dades relatives a candidats – CV

 

En cas que un titular hagi facilitat el seu currículum a GRUP HIPER PAS com a candidat potencial a formar part dels diferents establiments que conformen el grup, GRUP HIPER PAS utilitzarà les dades exclusivament per gestionar la candidatura i no les cedirà a tercers, excepte a altres empreses o establiments del Grup i amb aquesta finalitat exclusivament. Les dades que es proporcionen es conserven durant 6 mesos. La base legítima del tractament és el consentiment que atorga el titular del currículum que el remet al GRUP HIPER PAS mitjançant el formulari corresponent.

 

 

Wifi dels establiments

 

La xarxa wifi dels establiments de GRUP HIPER PAS, és totalment d’accés lliure i gratuita.

La Zona wifi dels establiments GRUP HIPER PAS, no es compromet amb cap tipus de garantia pel que fa a la disponibilitat i la funcionalitat d’aquest servei gratuït. Quan fa servir el servei wifi gratuït, l’usuari reconeix que GRUP HIPER PAS no es fa responsable de la seguretat i la integritat de les dades ni de la seguretat dels sistemes dels usuaris. L’usuari és responsable de la seguretat dels seus sistemes i de l’ús de tecnologia de codificació quan fa servir el correu electrònic. Així mateix, l’usuari és responsable de l’ús d’una configuració i uns paràmetres correctes al seu equip. GRUP HIPER PAS,  es reserva el dret de retirar el servei wifi totalment, modificar-ne les condicions o la tecnologia, o fer que el servei sigui de pagament sense notificació.

La xarxa de la Zona wifi dels establiments de GRUP HIPER PAS, només està disponible per als clients del Centre Comercial.

 


Qüestions sobre la privacitat de les seves dades

 

 

 

En compliment de la LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

 

 1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El TITULAR; Les nostres dades figuren a l’inici d’aquesta Política de Protecció de Dades.

 

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar i facturar els nostres serveis i productes.
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li la newsletter, informació comercial sobre les nostres activitats, productes, descomptes o serveis.
 • Si participa en algún dels nostres sortejos i/o concursos publicarem el seu nom i cognoms, així com la seva imatge, si s’escau; en els diferents espais i mitjans de comunicació i difusió que utilitzem, incloses les xarxes socials, amb la finalitat de promocionar les nostres activitats, serveis i productes.

 

 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. O, per dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels serveis prestats.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

 

 1. Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Dades identificatives del responsable:  MERCA CENTER, S.A.U. (GRUP HIPER PAS) A-703134-P   C/ Prat de la Coma, s/n –AD200-  LES BONS – ENCAMP  (PRINCIPAT D’ANDORRA).

Telf.+376.735 050

Identificació de la nostra DPD – Berta Faura:   dpd.hiperpasriver@gruphiperpas.com

 

 

 1. Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de GRUP HIPER PAS, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades.

Es pot contactar amb la nostra Delegada de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a C/ Prat de la Coma, s/n –AD200- LES BONS-ENCAMP (PRINCIPAT D’ANDORRA), o a l’adreça electrònica: dpd.hiperpasriver@gruphiperpas.com

Identificació de la nostra DPD: Berta Faura, data designació pública 9/06/2022 a l’APDA amb Número de Resolució: APD-2022-000139.

 

 1. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades sol.licitades o que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

 

 1. Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 1. Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Per obtenir-ne més informació visiti la nostra Política de cookies.

 

 1. Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’Article 35 de la LQPD – Seguretat i confidencilaitat del tractament i les establertes a l’Article 32 del RGPD – Seguretat del tractament; per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 

 

 1. Algunes d’aquestes mesures són:
 • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, supervisió, avaluació i valoració permanents i regulars.